Lycksele

Lycksele

Styrelse och Valberedning efter årsmötet 19/2 2020

Ordförande och Kassör
Rune G Åkerlund
Klippstigen 3
92142 LYCKSELE
0703120819
[email protected]

Vice ordförande
Roland Dahl
Timmervägen 52 B
921 33 LYCKSELE
070/6965237
[email protected]

Sekreterare
Sture Johansson
Finnbacksgatan1
921 31LYCKSELE
0950/66624 070/6606940
[email protected]

Seppo Larsson
Gäddträsk 4
921 92 Lycksele
0950/52004   070/600 86 66
[email protected]

Lennart Sigefelt
Fruktstigen 11 H
921 92 Lycksele
0950/10592  070/3199091
[email protected]

Jannica Österholm
Lovägen 3
921 93 LYCKSELE
348505524748
[email protected]

Roger Hedlund
Tallvägen 23 A  921 41 LYCKSELE
073/0367840
[email protected]

SUPPLEANTER i STYRELSEN
Jon Erik Lindgren
Bärstigen 57 92142 LYCKSELE
0950/126070  070/7999042
[email protected]

Anna Britta Norrman
Hamngatan20  92131 LYCKSELE
070/6279309
[email protected]

REVISOR

Kerstin Jakobsson
Källvägen 14A
921 35 LYCKSELE
070/3530123

VALBEREDNING
Britta Larsson
Gäddträsk 4
921 92 LYCKSELE
0950/52004 070/600 86 66
[email protected]

Sigridur Arnadottir
Storgatan 43
921 31 LYCKSELE

0950/13702  070/256 00 59
[email protected]