Lycksele

Lycksele

Om föreningen

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. Här kan du läsa om vår styrelse.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. I Lyckseleavdelningen är vi  f.n. ca 30 medlemmar.
Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. I Lycksele  är medlemsavgiften 250:-/kalenderår. Familjemedlem betalar 25:- Här kan du läsa mer om medlemskapet.

För att föreningen i Lycksele skall leva vidare och kunna ordna aktiviteter i
föreningen NORDENS anda behövs medlemmar och vi är glada om Du är en av dem

Är Du det inte så ta kontakt med kassören 070/3120819 så ordnar vi detta
Du kan också själv ordna medlemskapet på nätet -se rubrik medlemskap på vår hemsida

Men det behövs också en styrelse som kan leda och organisera arbetet.
Vi behöver bl a en ordförande och några nya i styrelsen.
Om Du kan tänka Dig hjälpa till i styrelsearbetet kontakta Rune G Åkerlund 070/3120819 eller någon annan i styrelsen