Styrelse och Valberedning efter årsmötet 21/2 2018

Ordförande och Kassör
Rune G Åkerlund
Klippstigen 3
92142 LYCKSELE
0950/12970   0703120819
rune.akerlund@brinet.nu

Vice ordförande
Roland Dahl
Timmervägen 52 B
921 33 LYCKSELE
070/6965237
roland.dahl@hotmail.com

Sekreterare
Sture Johansson
Finnbacksgatan1
921 31LYCKSELE
0950/66624 070/6606940
sture.inger.johansson@lyckselenet.se

Seppo Larsson
Gäddträsk 4
921 92 Lycksele
0950/52004   070/600 86 66
britta.seppo@outlook.com

Lennart Sigefelt
Fruktstigen 11 H
921 92 Lycksele
0950/10592  070/3199091
l.siegefelt@lyckselenet.se

Jannica Österholm
Lovägen 3
921 93 LYCKSELE
348505524748
jannica.osterholm@gmail.com

Roger Hedlund
Tallvägen 23 A  921 41 LYCKSELE
073/0367840
hedlundroger@gmail.com

SUPPLEANTER i STYRELSEN
Jon Erik Lindgren
Bärstigen 57 92142 LYCKSELE
0950/126070  070/7999042
marika.lindgren@lycksele.se

Anna Britta Norrman
Hamngatan20  92131 LYCKSELE
070/6279309
annabrittanorrman@hotmail.com

REVISORER
Per-Ove Ottosson
Parkgatan 10
921 31 LYCKSELE
0950/12560

Kerstin Jakobsson
Källvägen 14A
921 35 LYCKSELE
070/3530123

VALBEREDNING
Britta Larsson
Gäddträsk 4
921 92 LYCKSELE
0950/52004 070/600 86 66
britta.seppo@outlook.com

Sigridur Arnadottir
Storgatan 43
921 31 LYCKSELE

0950/13702  070/256 00 59
info@fiasbutik.se