Styrelse och Valberedning 2017

Ordförande och Kassör
Rune G Åkerlund
Klippstigen 3
92142 LYCKSELE
0950/12970   0703120819
rune.akerlund@brinet.nu

Sekreterare
Margit Nilsen
Prästbolsvägen 6 A
921 33 Lycksele
0950-10366
margit.nilsen@tele2.se

Övriga ledamöter

Seppo Larsson
Gäddträsk 4
921 92 Lycksele
0950/52004   070/600 86 66
britta.seppo@outlook.com

Lennart Sigefelt
Fruktstigen 11 H
921 92 Lycksele
0950/10592  070/3199091
l.siegefelt@lyckselenet.se

Sture Johansson
Vägsele 51
921 93 LYCKSELE
0950/66624  070/6606940
sture.inger.johansson@lyckselenet.se

 

REVISOR
Per-Ove Ottosson
Parkgatan 10
921 31 LYCKSELE
0950/12560

VALBEREDNING
Britta Larsson
Gäddträsk 4
921 92 LYCKSELE
0950/52004 070/600 86 66
britta.seppo@outlook.com

Sigridur Arnadottir
Storgatan 43
921 31 LYCKSELE

0950/13702  070/256 00 59
info@fiasbutik.se