FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG 6 decmber 2016

20161206_204253                               20161206_164956
Britta och Seppo Larsson och Vivan Åkerlund som före cafeét lade ner krans och tände ett ljus vid den gravpå Lugnets kyrkogård där finska krigsbarn är begravda
I Lycksele har föreningen NORDEN firat Finlands självständighetsdag 6 december i form av ett café i Vuxenskolans lokaler dit ett 20-tal Norden- och Finlandsintresserade hade infunnit sig.
Glädjande för arrangörerna var att nära hälften av besökarna var sådana som inte varit med på tidigare års firande av självständighetsdagen, bland dem några ungdomar, och vilka på detta sätt knutit kontakt med föreningen NORDEN i Lycksele.
Cafeét inleddes med en film med vackra naturbilder från Finland ackompanjerade av Sibelius Finlandiasymfoni och en erinran varför man firar självständighetsdagen 6 dec och de historiska händelserna före och straxt efter det att Finland 1917 utropade sig som en suverän stat efter att i mer än hundra år varit en del av tsarväldets Ryssland.
Förutom att dricka kaffe och saft med tillhörande 20-talet olika kakor och tårtor bakade av Britta Larsson och Vivan Åkerlund spelades finsk musik och pratades bl.a.om var och ens kontakter med Finland och erfarenheter från besök i och från Finland.
Kvällen avslutade med att man på båda språken sjöng den finska nationalsånger ”Vårt land” eller som den heter på finska ”Maamme”.
Tidigare på kvällen hade Seppo och Britta Larsson samt Vivan Åkerlund lagt ner en krans och tänt ljus vid den grav på Lugnets kyrkogård där några av de finska barn som kom till Sverige och Lycksele i samband med vinterkriget 1939- 1940 och fortsättningskriget 1941-1944 och där under sin Lyckselevistelse dött, främst av sjukdomar, funnit sin sista vila. Lugnets kyrkogård där en antal finska krigsbarn finns begravda